Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke modelu. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
Domáce nabíjanie

Škoda iV univerzálna nabíjačka

Káble do domácej zásuvky

Typ E/F 10A 90°

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Belgicko, Bulharsko, Česká republika,  Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko)

Typ E/F 8A 180°

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Fínsko, Francúzsko, Nórsko)

Typ J

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Švajčiarsko)

Typ G

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Cyprus, Írsko, Malta, Veľká Británia)

Typ L

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Taliansko)

Typ K

Káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Dánsko)